02 Február 2016

FCA o skutočných emisiách počas jazdy

 

V posledných mesiacoch bola otázka emisií u dieselových motorov veľmi diskutovaná, najmä potom v Európe, kde sú tieto motory rozšírené.

V reakcii na tieto udalosti vykonala skupina FCA dôkladné interné preskúmanie využívanej dieselovej technológie vo svojich vozidlách a dospela k záveru, že jej dieselové motory sú plne v súlade s platnými predpismi o emisiách.

Tento prieskum preukazuje, že:

  • Vozidlá skupiny FCA sdieselovými motormi nie sú vybavené žiadnym zariadením, ktoré dokáže rozpoznať, že prechádza skúškou na testovacej stolici v laboratóriu, alebo aktívne obmedziť hladinu emisií v laboratórnych podmienkach. Aj keď sa hladina emisií môže líšiť v závislosti na jazdných podmienkach, systémy riadenia emisií vozidiel FCA pracujú rovnakým spôsobom v laboratóriu aj na ceste.
  • Vozidlá FCA s dieselovými motormi pri testovaní podľa testovacieho cyklu popísaného európskou legislatívou (NEDC) spĺňajú všetky regulačné limity a sú v súlade s príslušnými regulačnými požiadavkami.

Skupina FCA si je vedomá, že pozornosť verejnosti sa teraz obracia na problematiku merania emisií v podmienkach, ktoré lepšie odrážajú skutočné jazdné podmienky, a že prebiehajú diskusie o vhodnej alternatíve testovacieho cyklu NEDC.

V súčasnej dobe sú vozidlá v Európe testované mnohými subjektami z rôznych členských krajín, ktoré využívajú rad postupov merania, pričom ale žiadny z nich nebol nikdy definovaný zákonom, a preto nie sú navzájom zhodné. Európska únia sa snaží prijať nový testovací postup, ktorý by viedol k výsledkom, ktoré sa dajú očakávať v skutočných jazdných podmienkach. FCA toto úsilie plne podporuje a zavedenie nových prepisov, ktoré budú jasné zákazníkom aj výrobcom, víta.

V očakávaní tejto zmeny FCA podniká vhodné kroky, najmä čo sa týka prípravy pre rýchlejšiu adaptáciu na nové, zatiaľ vyvíjané štandardy merania skutočných emisií počas jazdy.

Úplne dobrovoľne bude FCA kalibrovať emisie u svojich motorov Euro 6 podľa nových hodnôt, pričom výsledkom bude zlepšenie emisií v reálnych jazdných podmienkach. Tieto nové kalibrácie budú pripravené do apríla 2016 a budú k dispozícii u všetkých nových vozidiel od tohto dátumu výroby. U starších modelov so špecifikáciou Euro 6 budú nové kalibrácie vykonávané v rámci bežnej aktualizácie pri servisných prehliadkach, nie v podobe zvolávacej kampane.

Okrem toho FCA plánuje urýchliť prebiehajúci program rozšírenia technológie selektívnej katalytickej redukcie SCR, ktorú už využívajú niektoré modely FCA. Cieľom je rozšíriť túto technológiu na ostatné dieselové motory, a to od druhého štvrťroku 2017, to znamená s predstihom pred zavedením nových emisných limitov.

Skupina FCA bude naďalej pokračovať vo vývoji, ktorý povedie k zlepšeniu emisií dieselových motorov, čo je úplne v súlade s jej cieľmi týkajúcimi sa trvalej udržateľnosti, a tiež sa bude aj naďalej zaoberať obavami verejnosti z dieselových motorov.

Londýn, 2. februára 2016

 

najnovšie videá

rozšírené vyhľadávanie

Vyhladávanie...

Od
Pre
Vyhladávanie

Príložit súbor